Hazard v Plzni

AKTUALIZOVÁNO 20.1.2014
Město Plzeň přijalo na jaře 2012 vyhlášku, která měla regulovat hazard na území města od 1.1.2015, kdy po tomto datu mělo v Plzni zůstat 81 heren. Od té doby ji na nátlak hazardní lobby, zastupitelů a starostů městských obvodů, dvakrát zastupitelé pozměnili na stávající počet 130 heren po 1.1.2015. Velmi aktivní ve změně vyhlášky byli zejména starosta MO Plzeň 1 Miroslav Brabec (ČSSD) či starosta MO Plzeň 4 Michal Chalupný (ČSSD).

Vývoj vyhlášky regulující místa, kde smí být v Plzni provozovány hrací automaty:

Počet heren v Plzni

Podle vyhlášky č. 4/2012 má na území města Plzně zůstat 130 heren rozdělených následujícím způsobem:

Městský obvod Plzeň 1 – 23 heren
Městský obvod Plzeň 2 
– 37 heren
Městský obvod Plzeň 3
– 60 heren
Městský obvod Plzeň 4 – 7 heren
Městský obvod Plzeň 6 – 2 herny
Městský obvod Plzeň 8 – 1 herna

Ovšem ani případné snížení počtu heren neznamená snížení počtu automatů. Jedna herna může provozovat klidně stovky automatů a zažádat si o povolení dalších.

Roční příjem z heren na velkých obvodech Plzeň 1 – 4 byl v roce 2012 73,5 milionu Kč. to znamená, že hráči v těchto hernách v Plzni ve skutečnosti proházeli automaty 1,47 miliardy Kč. To jsou peníze které chybí rodinám, pocházejí z krádeží a další kriminality. Pokud bychom počítali, že jeden hráč v Plzni v roce 2012 proházel 100 000,- Kč, znamená to, že takových hráčů bylo na území města Plzně 15 000!

Jak je to jinde?
Například ve Francii připadá na jeden automat 18 000 občanů. Navíc je zakázáno hrát v obci, kde máte trvalé bydliště. Za hazardem tedy musíte vyjet do jiné obce.

V Plzni připadá na jeden automat pouhých 86 občanů včetně dětí a kojenců! 

Norsko zakázalo hazard v celé zemi v roce 2007. A co se stalo? Hráči šli prostě domů, zpět ke svým rodinám.