Plzeňští zastupitelé budou zítra na návrh Změny pro Plzeň jednat o úplném zákazu heren

Na zítřejším jednání zastupitelstva města Plzně budou plzeňští zastupitelé projednávat návrh vyhlášky o úplném zákazu heren a hracích automatů na území celého města. Jednání zastupitelstva o úplném zákazu hracích automatů v Plzni, si vymohli občané svými podpisy pod návrhem za přijetí vyhlášky, kterou vypracovalo politické uskupení Změna pro Plzeň. Rada města Plzně bude zastupitelům předkládat svůj vlastní návrh snížení počtu heren, a to ze stávajících 130 na 122.

„Návrh, který bude zítra předkládat Rada města Plzně, tedy snížení počtu heren ze 130 na 122 považujeme za neuvěřitelný. Většina českých měst začala herny a hrací automaty na svých územích během posledních let rušit a zásadně omezovat, v Plzni se ale stávající koalice ODS a ČSSD vydala opačným směrem. Z vyhlášky, která v dubnu 2012 obsahovala 81 heren, je díky opětovným změnám radniční koalice dnes heren 130. Návrh na snížení počtu heren o pouhých osm na 122 tak nevrací situaci v Plzni ani do roku 2012.“, říká Martin Marek, ze Změny pro Plzeň.

Plzeň schválila svoji první vyhlášku regulující herny a hrací automaty až v dubnu 2012, kterou bylo na území města vyhrazeno 81 míst, kde smějí být umístěny hrací automaty. Od té doby zastupitelé vyhlášku dvakrát změnili a vždy počet míst, kde mohou být v Plzni provozovány hrací automaty, navýšili. Nejdříve na 118 míst (prosinec 2012) a následně na 130 (září 2013).

„Jsme přesvědčeni, že v případě heren negativní dopady výrazně převyšují jediný pozitivní přínos, který pro město hrací automaty mají, a kterým je příjem do městského rozpočtu. Herny a závislost na automatech generují zvýšenou kriminalitu, ničí jednotlivce i celé rodiny a v neposlední řadě, také snižují cenu okolních nemovitostí.“, říká Renata Zoubková ze Změny pro Plzeň a dodává: „Z těchto důvodů prosazujeme úplný zákaz hracích automatů na celém území Plzně. Když ukázala jiná města, že bez hracích automatů mohou být, nerozumíme tomu, proč by to nemělo jít také v Plzni.“

K úplnému zákazu heren a hracích automatů došlo například v Klatovech, Litomyšli, Františkových Lázních, Třebíči, Blansku, nebo Jihlavě. K zásadnímu omezení heren došlo letos v únoru také v Brně, kdy byly automaty ponechány pouze ve třech městských částech z 29. Spolu s komunálními volbami na podzim proběhne po celé České republice řada místních referend, kde budou mít možnost rozhodnout o zákazu automatů samotní občané. Referenda se připravují v několika městských částích Prahy, v Jablonci, Karlových Varech, Ústí nad Labem, Teplicích a dalších více než 15 městech.

„Na našich internetových stránkách www.plzenbezhazardu.cz stále běží petice za přijetí úplného zákazu heren v Plzni, kterou do dnešního dne podepsalo více než 1.100 Plzeňanek a Plzeňanů. Budeme proto pozorně sledovat zítřejší jednání plzeňských zastupitelů a veřejnosti zašleme informace, jak který zastupitel ve věci heren v Plzni hlasoval.“, uzavírá, Martin Marek.