Zastupitelé odmítli regulaci hazardu v Plzni, schválili jen kosmetické úpravy a návrat dvou kasin do historického centra

Čtvrteční jednání zastupitelů o regulaci hazardu se protáhlo dlouho do noci, ale podle Změny pro Plzeň nepřineslo žádný výrazný posun ve věci regulace hazardu v Plzni. Zastupitelé jednali hned o čtyřech bodech, které se týkaly regulace hracích automatů a heren v Plzni a výsledkem je kosmetické snížení počtu heren ze stávajících 130 na 117 a návrat dvou kasin, která byla zrušena vyhláškou města před půl rokem, na plzeňské náměstí. Jednání bylo podle Změny pro Plzeň mimořádně netransparentní a nepřipravené. Podkladové materiály dostali zastupitelé v rozporu s jednacím řádem až na samotném jednání. Veřejnost tak neměla možnost se s nimi předem seznámit. Neprošel ani návrh na vyhlášení místního referenda, se kterým na jednání přišla opoziční TOP 09.

„Jednání o omezení heren a hracích automatů v Plzni bylo mimořádně netransparentní. Ještě jsem nezažil, že by zastupitelé dostali několik desítek podkladových materiálů s téměř stovkou stránek přímo na stůl při samotném jednání. Takový postup je v rozporu s jednacím řádem zastupitelstva, který stanoví povinnost zveřejnit podkladové materiály k jednání nejméně 7 dní předem. Výjimka z ustanovení jednacího řádu je možná, ale pouze pokud hrozí mimořádná újma městu nebo jeho občanům. To ale není případ jednání o změně vyhlášky regulující hazard v Plzni, o jejíž úpravě hovořil primátor již od loňského září.“, říká Martin Marek, ze Změny pro Plzeň, který byl na jednání zastupitelů po celou dobu přítomen a vystoupil ke všem projednávaným bodům, týkajícím se hazardu.

V prvním bodě jednali Plzeňští zastupitelé o změně vyhlášky, kdy na základě kontrol magistrátu, které byly provedeny v některých hernách, navrhnul magistrát jejich zrušení. Proč se kontrola netýkala všech heren, ale pouze některých, nebyl schopen radní pro bezpečnost Robert Houdek (ODS) zastupitelům vysvětlit. „Vzhledem k tomu, že podklady pro jednání zastupitelů zveřejnil radní Houdek až na jednání zastupitelstva, neměli možnost se zastupitelé ani veřejnost seznámit s tím, proč některé herny mají být uzavřené a jiné ne. Takový postup samozřejmě vyvolává řadu spekulací.“, říká k tomu Martin Marek, ze Změny pro Plzeň.

V dalším bodu navrhnul radní Robert Houdek (ODS) vrácení dvou kasin, která zrušili zastupitelé v září loňského roku, do historického centra Plzně. Nejde přitom o klasická kasina, ale o kasina, která kromě živé hry provozují také výherní hrací automaty a videoloterijní terminály. Odůvodnění k navrácení kasin na plzeňské náměstí se mimojiné opírala o právní analýzu advokátní kanceláře Vovsík, Kocina Rösch a spol., která dlouhodobě zastupuje jako svého klienta právě jedno z projednávaných kasin, kasino Gold Happy Day. Jedním ze zastupitelů, kteří na jednání hájili zachování kasin na náměstí, byl přitom právě zastupitel a advokát Ludvík Rösch (Občané.cz), který je společníkem oné advokátní kanceláře. „Nerozumíme tomu, proč zastupitelé změnili své půlroku staré usnesení o zrušení dvou kasin v centru. Největšími obhájci kasin se nakonec ukázali právě opoziční Občané.cz. Když kromě střetu zájmů jednoho z jejich zastupitelů, další ze zastupitelů Marcel Hájek (Občané.cz) na zastupitelstvu tvrdil, že ona kasina na náměstí neprovozují videoloterijní terminály ani výherní hrací přístroje. To ale není pravda, o čemž se může přesvědčit každý, kdo do kasina vejde, zastupitel Hájek tak hájil spíše zájmy klienta svého kolegy Rösche, než zájmy plzeňských občanů.“, říká Martin Marek, ze Změny pro Plzeň.

Dalším bodem byl návrh opoziční TOP 09 na vyhlášení místního referenda o zákazu heren a hracích automatů na celém území města Plzně, které chtěla TOP 09 vyhlásit na termín komunálních voleb. Proti návrhu TOP 09 podali protinávrh překvapivě opoziční Občané.cz, kteří navrhovali vyhlášení referenda na termín voleb do Evropského parlamentu s vyjmutím kasin. Předkladatelem návrhu Občanů.cz byl právě zastupitel a advokát Ludvík Rösch. Po dlouhé debatě a několikerém přerušení jednání, zastupitelé hlasovali o upraveném návrhu TOP 09 s vynětím kasin a návrhu Občanů.cz, kteří navrhli schválení přípravy vyhlášení referenda na neurčený termín, mezi Evropskými volbami a komunálními volbami. Ani jeden z návrhů však nezískal podporu potřebného počtu zastupitelů. Martin Marek ze Změny pro Plzeň k tomu říká: „Myslíme si, že referendum je dobrý nástroj, jak hazard v Plzni opravdu zrušit. Občany si hazardní průmysl nedokáže omotat okolo prstu tak, jako se to děje u některých zastupitelů. Jednání o vyhlášení místního referenda o zákazu hazardu v Plzni bylo bohužel velmi špatně připravené, nebylo jasné, jak má znít navržená otázka ani o jakém návrhu se má hlasovat. Zjevná byla také snaha některých zastupitelů, prosadit termín referenda mimo jakékoli volby, tak aby případné referendum nebylo platné díky nízké účasti občanů. Za neuvěřitelné ovšem považujeme návrh zastupitele a advokáta Ludvíka Rösche, jehož advokátní kancelář zastupuje jednoho z provozovatelů kasin na náměstí, aby právě tato kasina byla z referendové otázky vyřazena.“

 V posledním bodu se zastupitelé zabývali návrhem Změny pro Plzeň na přijetí vyhlášky, která by zakázala hrací automaty, videoloterjní terminály a herny na celém území města Plzně. Projednání návrhu si svým podpisem vyžádalo více než 900 Plzeňanek a Plzeňanů. Nikdo z přítomných zastupitelů si ovšem návrh neosvojil a tak zastupitelé návrh na úplné omezení hazardu jedním hlasováním zamítli. „Překvapilo nás, že se k našemu návrhu nepřipojili ani zastupitelé, kteří měli omezení hazardu ve svém předvolebním programu, jako je například TOP 09. Stejně tak nás překvapilo, že se k návrhu nepřipojil například starosta Lochotína Miroslav Brabec (ČSSD), který před volbami lákal voliče plakáty s heslem „Volím Plzeň bez hazardu.“, říká k tomu Renata Zoubková ze Změny pro Plzeň.

Změna pro Plzeň se nehodlá smířit s výsledkem jednání zastupitelů a zváží další kroky. V úvahu připadá vyhlášení místního referenda na základě petice, pro kterou je potřeba připojit více než 13 tisíc podpisů plzeňských občanů. „Podle nás by referendum bylo nejčistší řešení, kdy by nemuseli zastupitelé sehrávat s občany trapná divadla, jakým bylo včerejší jednání,“ uzavírá Martin Marek, ze Změny pro Plzeň.

Martin_Marek_zastupitelstvo
Martin Marek hovoří na jednání zastupitelstva